Komunikat nr 4

 
Szanowni Państwo
 
Wobec utrzymującej się trudnej sytuacji pandemicznej oraz niepewności co do środków finansowych jakimi w bieżącym roku będą dysponować poszczególne Katedry, Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości podjął decyzję o organizacji Konferencji w trybie zdalnym. Termin spotkania pozostaje bez zmian. Obniżono ponadto opłatę podstawową za udział w Konferencji, zlikwidowano opłatę za publikację artykułów i przedłużono termin składania artykułów. Oferujemy także Państwu możliwość publikacji w wydawanym przez Uniwersytet Warszawski czasopiśmie Central European Economic Journal (obecnie 40 pkt., www.ceej.wne.uw.edu.pl ). Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej:           
 
 1.  Rejestracja: Należy się zarejestrować na stronie ozkr2021.syskonf.pl przez zakładkę „Zarejestruj się”.
(Uwaga: osoby, które nie chcą brać udziału w konferencji, a zamierzają jedynie opublikować referat, artykuł lub monografię również się rejestrują. Tekst należy złożyć przez zakładkę „Artykuły”.)
 1. Termin nadsyłania tekstów przeznaczonych do publikacji. Artykuły do numeru specjalnego Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości, artykuły do Central European Economic Journal oraz referaty przewidziane do publikacji w pracach zbiorowych należy przesyłać poprzez stronę internetową konferencji, zakładkę „Artykuły” do 30.04.2021 r.
 2. Akceptacja nadesłanych tekstów do publikacji, przekazanie wybranych artykułów do ZTR i Central European Economic Journal – 15.05.2021 r.
 3. Termin dokonywania wpłat – 30.06.2021 r.
Wpłaty prosimy wnosić na konto ogólne UG: Bank Pekao SA
nr: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Na przelewie należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty: 512-Z090-KZ0B-21 oraz nazwisko uczestnika.
 
Opłaty konferencyjne
 1. Opłata podstawowa za udział w konferencji  (w tym za: materiały konferencyjne – monografie i zbiory referatów): 900 zł.
 1. Publikacja rozdziału (referatu) w pracy zbiorowej, artykułu w ZTR oraz artykułu w Central European Economic Journal: bezpłatnie.
 2. Opłata za publikację monografii: 1000 zł.
 3. Publikacja bez udziału w konferencji:
 • rozdział (referat) w pracy zbiorowej: bezpłatnie,
 • artykuł w ZTR i  Central European Economic Journal: bezpłatnie,
 • monografia: 1000 zł.
 W razie pytań prosimy o kontakt:
 
 • W sprawach publikacji:
dr Ewa Spigarska, email: ewa.spigarska@ug.edu.pl
dr Anna Kamińska-Stańczak, email: zarzaks@ug.edu.pl  
 
 • W sprawach faktur i opłat:
dr Maciej Hyży, email: maciej.hyzy@ug.edu.pl
 
 • W sprawach obsługi strony internetowej:
dr Grzegorz Bucior, email: grzegorz.bucior@ug.edu.pl
dr Aleksandra Żurawik, email: aleksandra.zurawik@ug.edu.pl  
 
 • W innych sprawach organizacyjnych:
dr Sylwia Silska-Gembka, email: sylwia.silska-gembka@ug.edu.pl  
 
 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Patronat honorowy


Patronat medialny

Partnerzy

Sponsorzy