Program konferencji - tryb on-line poprzez aplikację Ms Teams

Środa 22.09.2021 - Dzień I
15:00 - 15:30
Otwarcie konferencji

Moderator:
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Zaproszeni goście: Agnieszka Stachniak - Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, Barbara Misterska - Dragan - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Jerzy Koniecki - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
15:30 - 17:00
Sesja plenarna I: Nauka

Moderator: Prof. dr hab. Anna Szychta
Paneliści: Prof. dr hab. Dorota Dobija, Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK, Dr hab. Monika Łada, prof. SGH, Dr Nelli Artienwicz

Problematyka:
1. Wiodąca, aktualna tematyka badawcza w nauce rachunkowości (świat, Polska)
2. Metodyka badań naukowych w rachunkowości - poprawność zastosowania metod badawczych i opisu w publikacjach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakościowych i systematycznego przeglądu literatury
3. Rola alternatywnych badań naukowych w rachunkowości
4. Publikowanie wyników badań naukowych z zakresu rachunkowości: czasopisma i wydawnictwa – uwarunkowania, możliwości, skuteczność publikacyjna a wartość naukowa publikacji
17:00 - 17:15
Przerwa
17:15 - 18:45
Sesja plenarna II: Regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej

Moderator: Dyrektor Agnieszka Stachniak
Paneliści: Dr Teresa Cebrowska, Dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ,  Anna Sirocka, Dr hab. Stanisław Hońko, prof. USZ

Problematyka:
1. Ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe
2. Zakres sprawozdawczości finansowej a wielkość jednostki
3. Odzwierciedlenie w prawie bilansowym specyfiki sektorów- prywatnego, finansów publicznych, organizacji non-profit
4. Sprawozdawczość finansowa a inne rodzaje sprawozdawczości
19:00 - 20:00
Spotkanie Kierowników Katedr
Czwartek 23.09.2021 - Dzień II
9:00 - 10:30
Sesje równoległe:

Sesja plenarna III: audyt

Moderator
: Prezes Piotr Witek
Paneliści: Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK, Barbara Misterska-Dragan, Robert Wolszon, Monika Matyszewska, Kamil Jesionowski, Magdalena Skibińska

Problematyka:
1. Wartości szacunkowe w sprawozdawczości finansowej i audycie
2. Wyzwania związane z kontynuacją działalności, w tym w świetle COVID 19
3. Oszustwa w sprawozdawczości finansowej
4. Zrównoważony rozwój - nowe wyzwania sprawozdawczości zintegrowanej

Sesja: Człowiek w rachunkowości

Moderator: dr Nelli Artienwicz
Paneliści: Dr hab. Marta Nowak, prof. UEW, Dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ, Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska , prof. UEK, Dr Dominika Korzeniowska, Dr Elżbieta Jaworska

Problematyka:
1. Perypetie badacza ludzkiej strony rachunkowości
2. Bolączki polskich księgowych - omówienie wyników badań
3. Księgowe być albo nie być - przyczajony tygrys czy pokorna owca
4. Wnioski na przyszłość plus ważne ogłoszenie
10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 12:15
Sesje równoległe:

Sesja plenarna IV: Dydaktyka

Moderator:
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Paneliści: Prof. dr hab. Aldona Kamela- Sowińska, Prof. dr hab. Ewa Walińska, Prof. dr hab. Zbigniew Luty, Jakub Wojnarowski - Dyrektor Zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie

Problematyka:
1. Kontekst praktyczny: Dlaczego i dokąd doprowadziły nas dynamiczne globalne zmiany w prawie odnoszącym się do praktyki rachunkowości? Czy rzeczywiście dydaktyka rachunkowości z tego powodu wymaga obecnie rewolucji?
2. Kontekst naukowy: Co dotychczas zrobiliśmy naukowo, aby doskonalić funkcje rachunkowości i otwierać nowe horyzonty ważne w dydaktyce akademickiej? Czy rzeczywiście obecnie to wystarcza?
3. Imperatyw dydaktyczny: Dla kogo kształcimy? Na jakich kompetencjach i metodach powinna koncentrować się obecnie dydaktyka rachunkowości? Czy rzeczywiście znamy ich listy?
4. Imperatyw dydaktyczny: Czym należy kierować się w logice programowej kształcenia akademickiego w obszarze rachunkowości? Tygiel różnych pomysłów.

Sesja: Raportowanie w czasie pandemii

Moderator:
Dr hab. Stanisław Hońko, prof. USZ
Paneliści: Dr hab.Joanna Błażyńska, prof. UEP, Dr hab. Małgorzata Równińska – Král, prof. UEK, Dr Maciej Gierusz, Dr Katarzyna Koleśnik, Ewa Chrostowska

Problematyka:
1. Wpływ pandemii i kryzysu na prezentację wartości szacunkowych
2. Pomiar wartości firmy a kryzys
3. Raportowanie innych całkowitych dochodów w czasie pandemii
4. Uzasadnienie założenia kontynuacji działalności
5. Jakość wybranych ujawnień w raportach niefinansowych
12:15 - 13:00
Przerwa
13:00 - 14:30
Sesje równoległe:

Sesja plenarna V: Zawód księgowego

Moderator:
Prof. dr hab. Ewa Walińska 
Paneliści: Dr hab. Stanisław Hońko, prof. USZ, Dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW, Dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ, Małgorzata Stolińska

Problematyka:
1. Różne oblicza zawodu księgowego – od rejestratora zdarzeń do partnera biznesowego
2. Księgowy w Polsce dziś i jutro – w kierunku regulacji zawodu?
3. Rola międzynarodowych kwalifikacji w profesjonalizacji zawodu księgowego
4. Granice zawodu księgowego – czy są możliwe?

Sesja: Rachunkowość zarządcza a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Moderator:
Prof. dr hab. Marzena Remlein
Paneliści: Prof. dr hab. Anna Szychta, Dr Iwona Majchrzak, Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG

Problematyka:
1. Jaka powinna być rola rachunkowości w pomiarze i raportowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa?
2. Czy i które instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagają zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa?
3. Czy prezentowane w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw informacje niefinansowe posiadają odpowiednie atrybuty jakościowe?
Piątek 24.09.2021 - Dzień III
9:00- 10:30
Sesje równolegle:

Sesja plenarna VI: Rachunkowość zarządcza

Moderator:
Dr hab. Bartłomiej Nita, prof.UEW
Paneliści: Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, Dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP, Prof. dr. hab. Tomasz Wnuk-Pel, Jakub Bejnarowicz

Problematyka:
1. Rola specjalisty rachunkowości zarządczej obecnie i w przyszłości
2. Ewolucja metod rachunkowości zarządczej – w jaki sposób dochodzi do transformacji metod stosowanych w rachunkowości zarządczej
3. Współczesne obszary i metody badawcze w rachunkowości zarządczej i kierunki ich zmian
4. Kulturowe i behawioralne uwarunkowania rachunkowości zarządczej

Sesja: Rachunkowość wobec zmian w podatkach i automatyzajcji

Moderator:
Dr Dawid Obrzeżgiewicz
Paneliści: Dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, Dr Maciej Leszek Hyży, Elżbieta Jędruczyk

Problematyka:
1. Zawód księgowego w aspekcie oczekiwań użytkowników informacji
2. Ocena wpływu zmian podatkowych na rachunkowość polskich przedsiębiorstw
3. Organizacja procesów księgowych w polskich przedsiębiorstwach
4. Kierunki zmian w organizacji rachunkowości w polskich przedsiębiorstwach
10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 12:15
Sesje równoległe:

Sesja plenarna VII: Technologie informatyczne

Moderator: Dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
Paneliści: Dr hab. Magdalena Kowalczyk, prof. UEP, Dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTPB, Dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, Bartosz Radziszewski , Dariusz Samól

Problematyka:
1. Transformacja cyfrowa rachunkowości
2. Zmiana roli księgowego w dobie digitalizacji
3. Rachunkowość partycypacyjna w technologii blockchain

Sesja: Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Moderator:
dr hab. Marzanna Lament
Paneliści: Dr hab. Magdalena Chmielowiec – Lewczuk, prof. UEW, Dr Kinga Bauer, Dr Ewa Spigarska

Problematyka:
1. Rachunkowość jako źródło informacji w zakładzie ubezpieczeń
2. Przesłanki i warunki oceny kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń
3. Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń w świetle regulacji Solvency II
12:15 - 13:00
Przerwa
13:00 - 14:30
Sesja plenarna VIII: Centra usług wspólnych

Moderator:
dr Jarosław Kujawski
Paneliści: Krzysztof Herdzik, Anna Wagner, Artur Gronkiewicz, Aleksandra Czerwińska, Katarzyna Rochowczyk

Problematyka:
1. Specyfika pracy w BPO/SSC
2. Kierunki rozwoju zautomatyzowanej rachunkowości i księgowości
3. Obszary współpracy BPO/SSC – akademia (academia)
14:30 - 15:00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji