Zapraszamy do zapoznania się z monografiami, które powstały w ramach
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości 2021.


Monografie OZKR 2021

 


Jednym z istotnych dokonań każdego Zjazdu Katedr Rachunkowości jest dorobek publikacyjny konferencji. Organizatorzy mają nadzieję, że także spotkanie w trybie zdalnym we wrześniu 2021 r. przyniesie ze sobą wiele cennych pozycji.
Planujemy wydać:

1. Siedem monografii poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości:

  • sprawozdawczość finansowa wg MSSF (koordynator dr Maciej Gierusz),

  • rachunkowość instytucji finansowych (koordynator dr Ewa Spigarska),

  • podatki przedsiębiorstw (koordynator dr Leszek Maciej Hyży),

  • aspekty behawioralne rachunkowości (koordynator dr Nelli Artienwicz),

  • rachunkowość zarządcza w aspekcie zrównoważonego rozwoju (koordynator dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG),

  • raportowanie finansowe, niefinansowe i zarządcze w sektorze publicznym (koordynator dr Grzegorz Bucior),

  • zbilansowana karta wyników (koordynatorzy: dr Beata Zackiewicz-Brunke i dr Marek Ossowski).

Skompletowane zostały 3-4 osobowe zespoły Autorów z różnych ośrodków akademickich kraju, przygotowujące poszczególne pozycje.

2. Numer specjalny Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości, którego wydanie sponsorowane jest przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

3. Publikacja artykułów w wydawanym przez Uniwersytet Warszawski czasopismie Central European Economic Journal (obecnie 40 pkt., dodatkowe informacje oraz wymogi edytorskie na stronie: www.ceej.wne.uw.edu.pl)
.

4. Jedną publikację książkową zawierającą referaty nadesłane na Zjazd.


Wskazanych siedem monografii, jak i praca zbiorowa, zostaną opublikowane przez Wydawnictwo IUS Publicum (Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.) – ujęte na liście MNiSzW.


Artykuły do numeru specjalnego Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości, artykuly do Central European Economic Journal oraz referaty przewidziane do publikacji w pracy zbiorowej należy przesyłać poprzez zakładkę "Artykuły" Ponieważ zamiarem Organizatorów jest wydanie wszystkich pozycji przed Zjazdem prosimy o nadsyłanie tekstów w nieprzekraczalnym terminie do:

30.04.2021 r.

Warunkami dopuszczenia artykułu do recenzji są: zachowanie wymaganej objętości (o,5 arkusza wydawniczego) oraz przestrzeganie wymogów redakcyjnych wydawnictwa. Wymogi redakcyjne Wydawnictwa IUS Publicum

Artykuły przeznaczone do publikacji w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości prosimy przygotowywać zgodnie z wymogami redakcji ZTR.

 

Akceptacja nadesłanych tekstów do publikacji, przekazanie wybranych artykułów do ZTR i Central European Journal - 15.05.2021 r.


W razie pytań prosimy o kontakt z:

1) dr Ewą Spigarską pod adresem: ewa.spigarska@ug.edu.pl
2) dr Anną Kamińską-Stańczak pod adresem: anna.kaminska-stanczak@ug.edu.pl