Sprawy dotyczące publikacji:
dr Ewa Spigarska: ewa.spigarska@ug.edu.pl
dr Anna Kamińska-Stańczak: anna.kaminska-stanczak@ug.edu.pl

Sprawy dotyczące płatności i faktur
dr Maciej Hyży: maciej.hyzy@ug.edu.pl

Sprawy dotyczące obsługi strony internetowej:
dr Aleksandra Żurawik: aleksandra.zurawik@ug.edu.pl

Pozostałe sprawy:
dr Sylwia Silska-Gembka sylwia.silska-gembka@ug.edu.pl
 
Adres do korespondencji:
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101
SOPOT 81-824
tel: (+48 58) 523 14 23