Szanowni Państwo!

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości, który w 2021 r. z powodu trudnej sytuacji pandemicznej odbędzie się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.

Tytuł przewodni konferencji „Kierunki rozwoju rachunkowości”.

 

Wobec dynamicznych przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie, chcemy poszukiwać odpowiedzi na szereg pytań: na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie rachunkowość, jakie cele powinna osiągać i jakie funkcje realizować w globalnej gospodarce, jakie jest miejsce nauki rachunkowości w dziedzinie nauk społecznych, w którym kierunku ewoluuje współczesna rachunkowość. Pragniemy także przeanalizować wyzwania, jakie stawia przed rachunkowością pandemia i będący jednym z jej skutków kryzys ekonomiczny.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

  • nauka rachunkowości,
  • regulacje prawne w obszarze sprawozdawczości finansowej,
  • audyt,
  • rachunkowość zarządcza,
  • dydaktyka rachunkowości,
  • technologie informatyczne w rachunkowości.
Obok głównego nurtu dyskusji planujemy ponadto sesje równoległe, gdzie Autorzy najciekawszych artykułów będą mieli okazje przedstawić wyniki zakończonych badań.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

 

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021 został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Patronat honorowy


Patronat medialny

Partnerzy

Sponsorzy