Skład Rady Naukowej Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości – Sopot 2021


Przewodniczący :
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański

Członkowie:

Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Anna Białek-Jaworska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Dorota Dobija, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Anna Karmańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Przemysław Lech, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Zbigniew Luty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marzena Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Anna Szychta, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie